fbpx

Privaatsuspoliitika

Käesolev privaatsuspoliitika ja küpsiste kasutamise kokkulepe kehtib alates 14.09.2023

Käesolev privaatsuspoliitika käsitleb kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist; ning küpsiste kasutamist veebilehel.

Isikuandmete vastutav töötleja on FinTrust Koolitus OÜ, aadress Turu plats 5-7, 11611, Tallinn, e-post: info@investeerimiskoolitus.ee (edaspidi INVESTEERIMISKOOLITUS).

Palun leidke aega, et käesolevat privaatsuspoliitikat lugeda ning võtke julgesti ühendust, kui teil tekib sellega seoses täiendavaid küsimusi või ettepanekuid.

Mõisted

Isikuandmete töötlemine on igasugune veebilehe kasutaja (edaspidi kasutaja) isikuandmetega tehtav tegevus – andmete kogumine, töötlemine, talletamine, parandamine või kustutamine.

Kasutajad on kõik isikud, kes külastavad veebilehte, tarbivad teenuseid või edastavad INVESTEERIMISKOOLITUS-le omalt poolt infot. Näiteks veebilehe lugemine, teenuste tellimine või emeili teel ühenduse võtmine.

Teenused on kõik INVESTEERIMISKOOLITUS poolt pakutavad tasuta ja tasulised tooted ja teenused, s.h tasuta tellitavad videokoolitused, ostetavad veebikoolitused ja liikmelisused, füüsilised kokkusaamised või konsultatsioonid.

Tooted on INVESTEERIMISKOOLITUS poolt müüdavad raamatud ning muud füüsilisel või elektroonilisel kujul tooted.

Isikuandmete kogumine ja kasutamine

INVESTEERIMISKOOLITUS kogub andmeid selle kohta, kui külastate meie veebilehte või teostate sellel mõne toimingu. Meie veebilehte on võimalik külastada ilma, et jätaksite meile tuvastatavaid isikuandmed. Küll aga kogume veebilehe kaudu alljärgnevaid kasutajate isikuandmeid järgnevatel viisidel:
• kasutaja e-postiaadress – liitumine uudiskirjaga, pop-up bänner või maandumislehe kaudu;
• kasutaja nimi ja e-postiaadress – kui olete saatnud meile kirja;
• veebilehe külastatavuse statistika – Google Analyticsi, Facebook Pixeli kasutamisel.
Isikuandmete töötlemisel juhindume kohalduvatest isikuandmete kaitset puudutavatest õigusaktidest, sealhulgas Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusest (EL) 2016/679 (edaspidi „GDPR“) ja Eesti isikuandmete kaitse seadusest. INVESTEERIMISKOOLITUS austab teie õigusi, mis teil on seoses oma privaatsuse kontrollimisega.

Isikuandmete töötlemine

Kasutajate kohta töödeldakse järgnevaid andmeid:

− nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
− kauba kohaletoimetamise aadress (pakiautomaat);
− pangakonto number ja/või pangakaardi andmed ja/või PayPal konto andmed;
− kaupade ja teenuste maksumus ning maksetega seotud andmed (ostuajalugu);
− klienditoe andmed;
– veebilehe külastatavuse statistika;
– otseturustusteatede avamise statistika.

Andmeid kogutakse ja töödeldakse järgnevatel viisidel

  • kontaktandmete (sh nimi, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress) esitamisel meie veebilehe ostu sooritamisel
  • kontaktandmete (sh nimi, e-posti aadress) esitamisel meie veebilehe veebivormi täitmisel
  • maksete sooritamine meie veebilehe kaudu
  • veebilehe kasutamisel küpsiste kaudu
  • uudiskirja ja otseturunduskirjade avamine ja nendes sisalduvatel linkidele kilikkimise kaudu

Muude andmete kogumine

Võime koguda ka andmeid üldistatud klienditegevuste kohta meie poodides ja veebisaidil. Need andmed koondatakse ja neid kasutatakse selleks, et saaksime klientidele edastada kasulikumat teavet ja saaksime teada, millised veebisaidi, toodete ja teenuste osad on kõige huvipakkuvamad. Koondandmeid käsitletakse selles privaatsuspoliitikas isikustamata andmetena.

Kogutud isikuandmete kasutamine

Isikuandmeid kasutatakse nii tasuta kui tasuliste veebikoolituste info kohaletoimetamiseks, kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks.
Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks, kaasturundajatele tasu arvestamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks.
Pangakonto numbrit ja/või pangakaardi andmeid ja/või PayPal konto andmeid kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks. Püsitellimuse korral (liikmelisus) kasutatakse pangakaardi andmeid püsimaksete perioodilisel tasumisel.
Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi).
INVESTEERIMISKOOLITUS veebilehtede kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebilehe ja veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

Kogutud isikuandmete abil saame teavitada kasutajaid tooteuudistest, kampaaniatest ja tulevastest sündmustest. Kasutaja, kes ei soovi olla meie uudiskirjaloendis või saada teavitusi teda huvitada võivatest toodetest, saab ennast adressaatide sihtrühmast igal ajal eemaldada. Kogutud isikuandmeid kasutame ka kauba kohaletoimetamiseks ning kliendi ees võetud kohustuste täitmiseks. Veebilehe külastamise andmeid võidakse kasutada ka klientidele suunatud reklaamide näitamiseks.

Otseturustusteated

E-kirja aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui kasutaja on andnud vastava nõusoleku. Kui kasutaja ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja jaluses vastav viide või võtta ühendust klienditoega.
Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on kasutajal õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas otseturundusega seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada teavitades sellest kliendituge e-post teel.

Kogutud isikuandmeid võidakse väljastada kohaldatavate õigusaktidega lubatud ja nõutud määral, näiteks riigiasutustele.

Õiguslik alus

Isikuandmete töötlemine toimub kasutajaga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.
Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).
Andmetöötlus toimub kliendi nõusolekul järgmiste tegevuste täitmiseks:
– nii tasuta kui tasuliste internetikoolituste info kohaletoimetamine;
– INVESTEERIMISKOOLITUS veebipoes esitatud tellimuste täitmine;
– kliendisuhete haldamine ning kliendiga suhtlemine;
– kliendi päringutele vastamine;
– õiguslik huvi;
– tarbijaharjumuste analüüsimine;
– müügistatistika koostamine;
– teenuste haldamine ja arendamine.

Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse

Kliendi paremaks teenindamiseks võib FinTrust Koolitus OÜ avaldada teavet üksikute kasutajate kohta kolmandale osapoolele, kes osutab FinTrust Koolitus OÜ-le teenuseid ning on lepinguga kohustunud hoidma jagatud teavet konfidentsiaalsena. Kolmandaks osapooleks ja andmete volitatud töötlejaks on näiteks maksete töötleja (nt Stripe ja/või Maksekeskus AS), kellele edastatakse vajalikud isikuandmed veebipoes makse sooritamiseks; või FinTrust Koolitus OÜ teenusepakkujad, sh veebilehe haldusteenuse pakkujad ning turundusteenuste pakkujad, kellel on vastavalt osutatava teenuse iseloomust vajalik ligipääs klientide teatud andmetele.

Järgnevalt on toodud detailsem ülevaade andmete edastamisest teenusepakkujate lõikes:

Isikuandmed edastatakse INVESTEERIMISKOOLITUS klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks.
Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse kliendi poolt valitud transporditeenuse pakkujale. Kui tegemist on kulleriga kohale toimetatava kaubaga, siis edastatakse lisaks kontaktandmetele ka kliendi aadress.
Isikuandmed edastatakse teenusepakkujale raamatupidamistoimingute tegemiseks.
Isikuandmeid edastatakse infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebilehe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.
Otseturnduseks kasutatavad andmed (nimi, e-posti aadress, veebilehe kasutajasegment) edastatakse turundusteenuse pakkujatele.

INVESTEERIMISKOOLITUS ei oma ligipääsu makse sooritamiseks kasutatud andmetest, mis toimuvad Stripe ja/või Maksekeskus AS kaudu. Tehingu tegemiseks suunatakse kaardi valdaja turvalisesse makseteenuse pakkuja veebikeskkonda, kus maksmise hetkel toimub kaardi valdaja kaardiandmete sisestus kaardi valdaja poolt turvalises serveris paiknevasse andmebaasi, mida hallatakse makseteenuse pakkuja poolt. INVESTEERIMISKOOLITUS server säilitab maksega seotud unikaalse identifikaatori, mis võimaldab kliendil püsimaksete sooritamist.

Lingid teistele lehtedele ja manustatud sisu

Osadel lehtedel, näiteks blogis, on viited teistele kodulehtedele või sisaldub manustatud sisu, nagu näiteks Vimeo või YouTube video, mida saad otse lehel vaadata. Manustatud sisu tarbimisel tehnilises mõttes külastad kolmanda osapoole veebilehte, kus kehtivad selle veebilehe tingimused.

Manustatud sisu pakkuvad veebilehed võivad teie kohta koguda andmeid, asendada küpsiseid või edastada teie andmeid kolmandatadele osapooltele ning vastav protsess ei allu INVESTEERIMISKOOLITUS kontrollile ning me ei pruugi selle detailidest ülevaadet omada. Manustatud sisu kasutatakse laialdaselt videokoolituste puhul, mille videosid serveeritakse Vimeo, YouTube või mõnelt muult video voogedastust võimaldavalt platvormilt.

Kogutud isikuandmete muutmine ja kustutamine

Ostu sooritanud kasutaja tuvastamiseks ja temaga kontakteerumiseks kogutud isikuandmeid on võimalik näha, muuta ja täiendada meie veebisaidil „Minu konto“ alas. Uudiskirja loendist saab ennast eemaldada uudiskirjas enda eemaldamise lingile klikkides.

Kui ost on sooritatud ilma kasutajakontota või olete sisesatanud isikuandmeid veebivormi kaudu, siis saab tutvuda isikuandmetega klienditoe vahendusel.

Võite taotleda meie andmebaasis teie kohta leiduvate mitteterviklike, ebaõigete või aegunud isikuandmete täiendamist, parandamist või kustutamist. Kui isikundmete töötlemine toimub kasutaja nõusoleku alusel, siis on kasutajal õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi. E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.

Isikuandmete säilitamine, kaitse ja turvalisus

INVESTEERIMISKOOLITUS rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

INVESTEERIMISKOOLITUS säilitab isikuandmeid nii kaua, kuni see on eesmärgi täitmiseks või seadusest tulenevalt vajalik. Näiteks meililistis olevat e-posti aadressi seni, kuni kasutaja avaldab soovi see sealt eemaldada.
Kasutajakonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks.
Kui ost on sooritatud ilma kliendikontota, siis säilitatakse ostuajalugu kolm aastat.
Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.
Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

Kõiki kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Isikuandmeid säilitatakse turvalises, tulemüüridega kaitstud võrgus, mille turvalisuse eest hoolitsevad olenevalt andmete salvestamise iseloomust kas INVESTEERIMISKOOLITUS serveriteenuse pakkujad või makseteenuse pakkujad.

Isikuandmeid hoitakse serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.
Juurdepääs isikuandmetele on INVESTEERIMISKOOLITUS töötajatel ja teenusepakkujatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.
INVESTEERIMISKOOLITUS rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.
Isikuandmete edastamine INVESTEERIMISKOOLITUS volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja, andmemajutus ja virtuaalassistent) toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

Küpsised

INVESTEERIMISKOOLITUS veebilehel kasutatakse küpsiseid, eesmärgiga tagada parem kasutajakogemus ja efektiivsem turundustegevus ning koguda kasutusstatistikat.
Küpsis on väike tekstifail, mille veebilehitseja salvestab automaatselt kasutaja poolt kasutatavasse seadmesse. Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas kasutaja veebilehte kasutab, et kasutaja jaoks veebilehe kasutamist isiklikumaks ja kasutajasõbralikumaks muuta. Küpsised võivad olla loodud erinevate teenusepakkujate poolt, näiteks Google ja Facebook. Küpsisefailid ei ole arvuti jaoks ohtlikud.

Küpsiseid on kahte tüüpi:

1. Püsivaid küpsiseid, mis jäävad kasutaja arvutis olevasse küpsiste faili püsivalt. Neid võidakse kasutada näiteks kasutaja kui veebilehe korduvkülastaja äratundmiseks ja veebilehe sisu kohandamiseks vastavalt kasutaja vajadustele või statistiliste andmete kogumiseks.

2. Seansiküpsised on ajutised ja kaovad, kui kasutaja veebilehelt lahkub või oma veebilehitseja sulgeb. Seansiküpsiseid võidakse kasutada veebilehe teatud funktsioonide, näiteks teenuse või toote taotlemise jms võimaldamiseks.

Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas veebilehte kasutatakse, et seda kasutajatele isiklikumaks ja kasutajasõbralikumaks muuta. Lisaks aitavad küpsised koguda kasutajastatistikat, mis võimaldab mõõta ja parandada veebilehe toimivust ning annab alusandmed, et viia läbi efektiivne turundustegevus.

Kasutaja loetakse küpsistega nõustunuks, kui tema veebilehitseja seadistustes on küpsised lubatud. Veebilehitsejad lubavad tihtipeale vaikimisi küpsisefailide säilitamist tarbija seadmesse. Kasutaja võib oma seadmes küpsiste kasutamise ära keelata või need kustutada, muutes oma veebilehitseja vastavaid seadeid. Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi veebileht korrektselt töötada. Juhiseid brauserist küpsiste kustutamiseks ja seadistamiseks: Google ChromeMozilla FirefoxMicrosoft Edge.

Kasutusstatistika kogumiseks kasutab INVESTEERIMISKOOLITUS Google Analytics teenust, kogudes andmeid külastatud alalehtede, külastusaja ja muu statistika kohta.

Google Analytics võib siiski koguda andmeid kasutajate aktiivsuse kohta ka ilma küpsisefaile kasutamata. Selleks, et Google Analytics ei saaks andmeid kasutada, paigalda oma seadmesse Google Analytics’i blokeeriv rakendus: Google Analyticsist loobumise brauserilaiend.

Järgnevate linkide kaudu leiab rohkem informatsiooni Facebooki reklaamide ja Facebook Pixel kohta.

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

Meie veebisaiti kasutama asudes või ostu sooritades olete käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Jätame endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika tingimusi ühepoolselt muuta. Privaatsustingimused on oma uusimas versioonis alati veebilehel saadaval.

Autoriõigused

Kui pole märgitud teisiti, on kogu veebilehe sisu autoriõiguste valdaja INVESTEERIMISKOOLITUS. See tähendab, et sisu kasutamine mis tahes kujul (ka osaliselt) on lubatud ainult INVESTEERIMISKOOLITUS kirjalikul loal.

Kommentaarid ja küsimused

Kõigi privaatsuspoliitika ja küpsiste kasutamise kohta tekkivate küsimustega palume võtta meiega ühendust e-posti teel: info@investeerimiskoolitus.ee

Vaidluste lahendamine

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel e-posti teel info@investeerimiskoolitus.ee
Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).

Shopping Cart