fbpx

Ettevõtte finantsidest ja suhtarvudest kiire ülevaate saamine

Millised on olulisemad finantsnäitajad, mida aktsiatesse investeerides vaatan

Teen siinkohal lühikokkuvõtte, milliseid finantsnäitajaid kindlasti vaatan enne kui ettevõtte aktsiaid ostma hakkan. Videost saate vaadata lähemalt koos näidete ja selgitustega, kus vaatlen kahte näidet: Tallinna Kaubamaja ja Saunum.

Tegemaks kindlaks, kas ettevõtte aktsiad on nö atraktiivse hinnaga, vaatan alati kolme kõige levinumat suhtarvu: PE, PB ja PS. Enne kui kasutan mõnda oma tööriista detailsemaks analüüsiks, siis võrdlen minule huvi pakkuva ettevõtte näitajaid kiiresti turu keskmiste näitajatega, mis annab mulle esmase vastuse, kas tasub üldse edasise detailsema analüüsiga vaeva näha.

Samuti huvitab mind ettevõtte finantstugevus. Selleks vaatan ettevõtte varade hulka ning omakapitali osakaalu bilansis. Kindlasti kontrollin üle, kui suur osa varadest on materiaalne põhivara ja kui palju on immateriaalset põhivara. Seda viimast eriti väiksemate ettevõtete puhul, mis võivad vahest oma varade hulka tavapärasest mõnevõrra kõrgemana näidata.

Ülal viidatud videos näete täpsemalt, kust vaatan suhtarve, milliseid tasuta veebilehti esmaseks analüüsiks kasutan ning kuidas teen läbi esmase analüüsi kahe ettevõtte finantsaruandeid vaadates.

Siin viidatud lähenemine on mõeldud eelkõige esmaseks analüüsiks, mis eelneb edasisele mõnevõrra põhjalikumale analüüsile enne kui ma oma lõpliku investeerimisotsuse teen. Analüüsi põhjalikkus sõltub sellest, kui suure summa või kui suure osa oma portfellist plaanin investeerida. Mida rohkem investeerin, seda põhjalikumat lähenemist see nõuab.

Kui sul tekkis küsimusi, siis küsi siin:​
Shopping Cart