fbpx

Koolitused

Online seminarid

Iga kuu esimesel ja kolmandal kolmapäeval toimuvad online seminarid, kus iga kord räägitakse mõnda praktilist teemat ning antakse ülevaade hetkel finantsturgudel toimuvast. Lisaks on see koht, kus kõik osalejad saavad koolitajalt oma küsimusi küsida.

Võlakirjade hindamine

Käesolev koolitus annab ülevaate koos praktiliste rakendustega, kuidas hinnata ning võrrelda võlakirju ning teha vajalikke arvutusi.

Tuletisinstrumentide kasutamine investeerides

Käesolev koolitus annab põhjaliku ülevaate erinevatest tuletisinstrumentidest ning kuidas neid praktiliselt oma investeeringute juures kasutada selliselt, et vältida liigseid riske.

Investeerimise tööriistad

Siin koolitusel antakse ülevaate tööriistadest, millega muuta oma investeeringute tegemine, analüüsimine ning jälgimine lihtsamaks. Käsitletakse kontrollnimekirju, aktsiate ning kinnisvara analüüsi tööriistu. Siia on kokku koondatud ka kõigil teistel koolitustel käsitletud tööriistad ning näited nimetatud tööriistade kasutamise kohta. Enamikel juhtudel on lisatud Exceli failide juures ka selgitavad videod, kuid mõnel juhul ka tekstiline selgitus. Tööriistade kasutamine …

Investeerimise tööriistad Read More »

Investeerimisideede leidmise lühikursus

Käesolev koolitus tutvustab lähenemisi, kuidas leida enda jaoks sobivaid investeerimisideid, kasutades selleks erinevaid tööriistu, kasulikke internetiallikaid või teiste investorite poolt avaldatavat informatsiooni.

Investeerimine läbi ettevõtte

Lühikoolitus annab ülevaate peamistest eelistest ja puudustest, mis tekivad ettevõtte alt investeerides võrreldes eraisikuna investeerimisega. Räägitakse ettevõtete jaoks maaklerkontode avamisest ning muudest ettevõtte alt investeerimise aspektidest.

Praktiline alustamine

Antud koolitus annab sulle praktilised näpunäited, kuidas alustada ning seda kõike ainult läbi näidete. Ei mingeid üleliigseid teoreetilisi selgitusi, mida saad soovi korral ise hiljem juurde lugeda.

Käitumusliku rahanduse lühikursus

Koolitus annab ülevaate, mida kujutab endast käitumuslik rahandus ning kuidas vältida investeerimise juures emotsioonidest ning inimpsühholoogiast tingitud vigu ehk teha kokkuvõttes paremaid finantsotsuseid.

Tehnilise analüüsi tööriistad

Koolitus annab ülevaate olulisematest tehnilise analüüsi põhimõtetest ning meetoditest. Lisaks antakse põhjalik ülevaade erinevatest tööriistadest, kuidas tehnilist analüüsi rakendada ning näidetes kasutatakse reaalseid kauplemissituatsioone börsilt.

Suhtarvude kiirkursus

Koolituse lühikirjeldus Suhtarvude kiirkursus annab ülevaata kõigist olulisematest suhtarvudest nagu P/E, P/B, P/S ning P/CF. Käsitletakse seda, kuidas nimetatud suhtarve paremini võrrelda ning vajadusel ise arvutada ning milliseid variatsioone vastavatest suhtarvudest eksisteerib. Käsitletakse ka ettevõtte väärtusel baseeruvaid suhtarve nagu EV/EBITDA ning EV/EBIT. Vaadeldakse, millised suhtarvud on ajalooliselt paremini töötanud ning milliste tööstusharude puhul millist suhtarvu …

Suhtarvude kiirkursus Read More »

Väärtuspõhine investeerimine – kiirkursus

Antud kursus õpetab, kuidas leida odava hinnaga väärtpabereid, mis ei pruugi olla kõige populaarsemad, kuid mis on fundamentaalselt alahinnatud ning võiksid edaspidi pakkuda head tootlust.

Aktsiainvestori meistrikoolitus

Koolituse sisu: Koolitus keskendub aktsiatesse investeerimisele alates baasteadmistest kuni keerukate aktsia väärtuse hindamise mudeliteni välja. Räägime üldistest aktsiaanalüüsi põhimõtetest, makromajanduse mõjust investeeringutele, ettevõtete analüüsimisest ning aktsia õiglase väärtuse hindamisest kasutades nii suhtarve kui ettevõtte rahavoogude diskonteerimise mudeleid. Koolitus on mõeldud investorile, kellel on investeerimise põhimõisted selged ning kes tahab süveneda ka keerulisemate analüüsi meetodite rakendamisele.

Investeerimisega alustamine

Koolitus keskendub kõige olulisematele aspektidele, mida igaüks võiks teada investeerimisega alustades. Muuhulgas räägitakse varaklassidest ning tehakse läbi esimesed praktilised sammud aktsiatesse investeerimisel ning info hankimisel.

Kõik mida teada pensionist

Siia koolitusele oleme kokku kogunud materjali, mis annaks ülevaate Eesti pensionisüsteemist ning vastaks olulistele küsimustele, kas ja kuidas enda pensioni koguda.

Rahaedu põhimõtted – raamatu lisamaterjalid

Olen koos Kristjan Liivamägi ja Tarvo Vaarmetsaga siia kokku koondanud kõik raamatu “Rahaedu põhimõtted” lisamaterjalid. Need materjalid on kõigile raamatu ostjatele tasuta kättesaadavad. Tuleb vaid ennast registreerida antud kursuse osalejaks. Lisaks saate siin vaadata ka sissejuhatavat videot, kus raamatu autorid annavad lühiloenguna ülevaate olulistest teemadest, millest antud raamatus juttu on. Antud video on valminud raamatu …

Rahaedu põhimõtted – raamatu lisamaterjalid Read More »

Isiklike rahaasjade põhimõtted

Koolituse kirjeldus Koolituse eesmärgiks on tõsta osalejate teadmiste taset isiklike rahaasjade korraldamisel ning aidata teha paremaid finantsotsuseid. Koolitusel räägitakse, kuidas oma rahaasju efektiivselt korraldada; kuidas laenutooteid mõistlikult kasutada; ning kuidas igapäevaste rahaasjade korraldamise kõrvalt saaks rahuliku südamega investeeringuid teha ning püüelda rahalise vabaduse poole ning milliseid mõistlikke eesmärke endale seada. Siin koolitusel räägitavad põhimõtted on …

Isiklike rahaasjade põhimõtted Read More »