fbpx

Kontrollnimekiri ettevõtte valikuks

Näide koos selgitustega

Autor: Tõnn Talpsepp

Olen siin ära toonud näite kontrollnimekirjast, mis on aspektid, mida üldse ettevõtteid investeeringuks valides jälgin. Iga punkti kohta saab kirjutada mõne täiendava kontrollnimekirja, kuidas vastavat tegevust veelgi detailsemalt teha ja näitajaid analüüsida. Siinkhal toon ära aga nö algse ja üldisemad aspektid. Lisaks punktidele olen juurde kirjutanud ka lühikese selgituse.

1 Millega ettevõte tegeleb

Püüan aru saada, kui suur on ettevõte, milleks vaatan finantsportaalist, mis on ettevõtte turukapitalisatsioon (market capitalization). Enamasti annab see juba teatava ülevaate ja ma ei pea hakkama otsima töötajate arvu vms detailsemat infot. Ettevõtte suurus annab mulle info, millisesse kontekstis ma peaks ettevõtet üldse käsitlema ehk kas see on maailma või oma turu mastaabis suur, väike või keskmise suurusega ettevõte.

Järgmiseks on oluline aru saada, millega ettevõte üldse tegeleb ehk millised on ettevõtte tegevusalad. Esiaglu piisab väga üldisest lähenemisest ning edaspidi saab minna detailsemaks.

2 Kui tugev on ettevõte finantsiliselt

Vaatan ettevõtte näitajatest omakapitali hulka protsendina koguvaradest; võla ja omakapitali suhet; käibe suurust ja -kasvu; puhaskasumi suurust ja kasvu. Kui mõned suhtarvud on lihtsalt leitavad, siis ka nt ROE suhtarvu. Sellest infost mulle esialgu piisab, et asuda järgmiste sammude juurde.

3 Kui atraktiivne võiks olla aktsia hind

Esmalt üritan aru saada, kas tegemist on kasvu- või väärtusaktsiaga, millest teatava indikatsiooni annab juba ettevõtte finantstugevuse hindamine, mida puudutas eelmine punkt. Siinkohal vaatan üle aga ettevõtte PE, PB, PS suhtarvu, teatud juhtudel ka EV/EBITDA ja EV/EBIT suhtarvud. 

4 Mis on ettevõtte konkurendid

Püüan selgeks teha, kes on ettevõttega sarnases sektoris tegutsevad ettevõtted ning võtan mõne screeneriga ette vastava tegevusharu ettevõtted ning vaatan screeneri abiga nende mõningaid finantssuhtarve (samu, millest eelmistes punktides on juttu olnud), et saada mingi tunnetus, kas minu hinnatav ettevõte on nendega võrreldes tugev või atraktiivne.

5 Kuidas ettevõte raha teenib

Kui eelnevad punktid on jätnud positiivse mulje, siis laskun natuke rohkem detailidesse ning püüan leida ettevõtte viimase aastaaruande või raporti, mis sisaldaks informatsiooni selle kohta, kuidas jaguneb ettevõtte käive ning kasum erinevate tegevusalade või segmentide lõikes. Selle põhjal saan juba paremini aru, mis on segmendid, millega ettevõte tegelikult raha teenib ning mis on ühe või teise tegevusala tegelik olulisus.

Kokkkuvõte

Eelnevates punktides kirjeldatud info aitab mul täpsemalt aru saada, kas vastavasse ettevõttesse tasub investeerida või mitte. Sarnane lähenemine on kasutatav ka nende ettevõtete puhul, mis ei ole börsil, aga sellisel juhul oleks kindlasti üheks oluliseks punktiks ka hinnang vastava ettevõtte juhtkonna ja omanike kohta. 

Tavaliselt on eelnev nö lähtepunkt ja edasi saab hakata hindama, millist punkti ja kui detailselt tasuks edasi analüüsida. Analüüsi põhjalikkus sõltub alati ka sellest, kui suurt summat või osakaalu portfellist on plaanis investeerida. Mida suurem on summa enda jaoks, reeglina seda rohkem tuleb aega kulutada, aga teatud tasemel analüüs on vajalik iga investeeringu jaoks, sest vaevalt et sul on soovi niisama raha kaotada. Seega elementaarne soovitus ühe tavapärase vea vältimiseks on see, et olgu tegemist ükskõik kui väikese investeeringuga, siis teatud analüüs tuleb ikka ja alati ära teha!

Kui soovid teha veelgi teadlikumaid valikuid investeerides:

Vali sobiv koolitus koos vajalike tööriistadega

Soovitame:

Täielik koolituspakett:

100% raha tagasi garantii

Koolituskeskkond täieneb pidevalt ning kõik koolitused jõuavad veebikeskkonda koolituspaketi kehtivuse ajal. Kui sa siiski pole rahul keskkonna või koolitustega, anname sulle 100% raha tagasi garantii 30 päeva jooksul peale ostmist. Anna lihtsalt teada ja maksame kogu raha tagasi.

Shopping Cart

Kuidas teha paremaid investeeringuid?

  1. Mida on vaja edukaks investeerimiseks?
  2. Kuidas kiiresti ja efektiivselt analüüsida aktsiainvesteeringuid?
  3. Millistest põhimõtetest lähtuvalt koostada portfelli?

Saa TASUTA põhjalik kokkuvõtte koos videodega: